Lektor: PhDr. Ján Beljak, PhD.

Účelom aktivity je oboznámenie záujemcov s faktografickými údajmi o dejinách praveku, rannej doby dejinnej a stredoveku na našom území, ďalej s archeologickými (prospekčnými a exkavačnými) metódami, t. j. pochopenie možností archeologických prameňov, ich vzťahu k písanej histórii, chápanie problémov súčasnej archeológie. Ďalej získanie základného prehľadu dejinných období a úrovne života v nich a osvojenie základnej archeologickej terminológie.

Výstup – zvýšenie znalostí a zručností v oblasti archeológie.