Lektor: doc. Ing. Eva Križová, PhD., Ing. Mariana Ujházyová, PhD., PaedDr. Edita Gabajová

Účelom aktivity Liečivé rastliny v životnom prostredí človeka je postupný prechod od frontálnej výučby k interaktívnym spôsobom výučby. Teoretické prednášky v priestoroch univerzity obohatíme o pravidelné ochutnávky rôznych typov čajov priamo na vyučovaní. Prezenčnú výučbu rozšírime o niekoľko typov exkurzií s názornými ukážkami spracovania čajov, výroba rastlinných liečiv aj pestovania. Porovnania  komerčných rastlinných liečiv s vlastnoručne nazbieranými - porovnanie by sa týkalo významných LR používaných pri bežných ochoreniach.

Výstup – zvýšenie znalostí a zručností v oblasti liečivých rastlín.