Lektor - školiteľ: Mgr. Karin Baisová, PhD.

Expert - metodik: PaedDr. Martin Kružliak, PhD.

Účelom tejto aktivity je oboznámenie frekventantov s novými metódami, spôsobmi, druhmi a možnosťami cvičenia a pohybovej aktivity zameranej na vekovú kategóriu seniorov, ktoré možno využívať aj individuálne v domácom prostredí. Snahou je naučiť účastníkov športovať a cvičiť aj v tomto veku.

Metóda – inštruktážna hodina spojená s cvičením

Výstup–rozšírenie vedomostí a zručností v oblasti športu, pohybu a konkrétnych spôsobov a druhov cvičenia seniorov.