Lektor - školiteľ: doc. RNDr. Vladimír Bahýl,  CSc., Peter Zbončák

Účelom tejto aktivity bude to, aby študenti, resp. absolventi boli schopní orientovať sa na nočnej oblohe, aby boli schopní ovládať menší astronomický ďalekohľad, dokonca, aby sa sami pokúšali o serióznu vedeckú prácu čo i v staršom veku.

Výstup – zvýšenie astronomických a astrofyzikálnych znalostí a zručností